• banner 8

Üstünlikleri

Daşky gurşawy goramak1

Daşky gurşawy goramak

Daşky gurşawyň hapalanmagyny azaltmak üçin tebigy süýüm ýüplükleri ulanýarys

Enjamlar

Enjamlar

Zawod bilen enjamlaşdyrylan 120 sany iň häzirki zaman Şima Seiki ýapon we 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16 we 18 ölçeg ukyby bolan Germaniýa trikota Mach maşynlaryndan ybarat.

Mugt dizaýn Mugt nusgalar4

Mugt dizaýn Mugt nusgalar

Mysal üçin 3-7 gün

Çalt jogap

Çalt jogap

Dizaýnyňyza çalt jogap beriň we dürli trikotawear eşikleriň özleşdirilmegini goldaň.

Şahadatnama

Şahadatnama

BSCI tarapyndan kepillendirilen, berk hil gözegçiligine we oýlanyşykly müşderi hyzmatyna bagyşlanan tejribeli işgärlerimiz, talaplaryňyzy kanagatlandyrmak we müşderiniň doly kanagatlanmagyny üpjün etmek üçin elmydama elýeterlidir.